Go to Top

Dreptul la cetatenia irlandeza

Conform cu Constituția Irlandei (Constitution Of Ireland /Bunreacht Na hÉireann) din 1937 modificată prin referendumul din 24.06.2004 și aplicabilă începând cu 01.01.2005 acordarea cetățeniei irlandeze se face astfel:

Prin naștere (by birth):
– Ambii părinți sunt cetățeni irlandezi
– Un părinte este cetățean irlandez
– Ambii părinți sunt rezidenți legali* în Irlanda minim 3 ani din 4 premergători nașterii copilului
– Un părinte este rezident legal* în Irlanda minim 3 ani din 4 premergători nașterii copilului

Prin căsătorie (post nuptial agreement):

– Prin căsătoria cu un/o cetățean(ă) irlandez(ă) se poate aplica pentru cetățenie la 3 ani după legalizarea căsătoriei cu respectarea celorlalte condiții prevăzute de legislația irlandeză.

Prin naturalizare (naturalization):

– Pentru persoanele adulte care sunt rezidente legal* în Irlanda minim 5 ani într-o perioadă de 9 ani și minim 1 an premergător aplicației, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislație.

Prin relație de sânge cu un cetățean irlandez (affinity by blood) sau din descendență irlandeză (by descent):

– În cazul în care un minor are frați/surori care au cetățenia irlandeză, părinții pot aplica pentru acordarea cetățeniei irlandeze în baza legăturii de sânge
– În cazul în care se face dovada originii (bunici având cetățenie irlandeză) se poate aplica pentru acordarea cetățeniei irlandeze în baza descendenței

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Citizenship

Notă:
• Acordarea cetățeniei se face cu discreția Ministrului de Justiție.
• Aplicarea în sine și îndeplinirea condițiilor nu garantează acordarea cetățeniei.
• Decizia Ministrului de Justiție este finală.
• Nu se poate face recurs la decizia Ministrului de Justiție de a refuza acordarea cetățeniei.

*Rezidență legală = drept de ședere legal plus drept de muncă legal
(GNIB Stamp 4 / Work Permit /Self-Employed)

În conformitate cu Statutory Instruments nr. 656 din 2006 (Free Movement of Persons) European Communities Regulations

, , , , ,